Skip links

Umiestnenie kamerového systému

Vždy odporúčame dohodnúť stretnutie s našim projektantom, ktorý vykoná odbornú obhliadku objektu alebo priestoru a navrhne také riešenie, ktoré bude spĺňať Vaše požiadavky ako technické tak ekonomické.

Nižšie popisujeme niečo málo zo základných metód rozmiestnenia jednotlivých prvkov kamerového systému:

Volíme také rozmiestnenie kamier, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok a minimalizovali poškodenie kamerového systému páchateľom, ktorý sa môže pokúsiť zneškodniť kamery.

Pre umiestnenie kamier sa používa niekoľko techník minimalizácie škôd alebo sabotáže kamerového systému:

  • Párové kamery– U profesionálnejších čiže väčších kamerových systémov, prevádzame montáž dvojice bezpečnostných kamier, ktoré sa navzájom monitorujú. Ak nastane poškodenie jednej z nich, druhá zachytí páchateľa. Ak má kamera navyše zakomponovaný bezpečnostný kontakt, upozorní ostrahu a rovnako tak v prípade, ak záznamová jednotka identifikuje stratu signálu.
  • Ochrana (nedostupný) polohou –Jednou z variantov, ako predísť cielenému poškodeniu, je inštalácia bezpečnostné kamery mimo dosahu záškodníka. Sledovacie zariadenie sa inštalujú na ťažko dostupné miesta, kde je pre prístup potrebné pomocných nástrojov, napr. rebrík. Zlodej, než aby zbytočne riskoval a strhával na seba pozornosť, pôjde radšej o dom ďalej.

Leave a comment

Name*

Website

Comment